Diaconeasa, D., S. Petrișoaia, G. Munteanu, R.-D. Mateescu, and A.-D. Spînu. “Evolution of the Black Sea Shore in the Danube Delta Biosphere Reserve Area”. Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal, Vol. 43, no. 1, Dec. 2013, pp. 139-47, doi:10.55268/CM.2013.43.139.