Diaconeasa, D., Petrișoaia, S., Munteanu, G., Mateescu, R.-D. and Spînu, A.-D. (2013) “Evolution of the Black Sea Shore in the Danube Delta Biosphere Reserve Area”, Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal, 43(1), pp. 139-147. doi: 10.55268/CM.2013.43.139.