Diaconeasa, Dănuț, Silică Petrișoaia, Gheorghe Munteanu, Răzvan-Doru Mateescu, and Alina-Daiana Spînu. 2013. “Evolution of the Black Sea Shore in the Danube Delta Biosphere Reserve Area”. Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal 43 (1), 139-47. https://doi.org/10.55268/CM.2013.43.139.