Cristescu, T.-M., Ganea, G., Niculescu, A., Buga, L., Nedelcu, M., Diaconeasa, D., Mateescu, R., & Niculescu, D. (2016). Wind Data Analysis for NIMRD’s Oceanographic Measurement Point “Estacada Mamaia”. Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal, 46(1), 19-30. Retrieved from http://marine-research-journal.org/index.php/cmrm/article/view/85