Diaconeasa, D., Petrișoaia, S., Munteanu, G., Mateescu, R.-D., & Spînu, A.-D. (2013). Evolution of the Black Sea Shore in the Danube Delta Biosphere Reserve Area. Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal, 43(1), 139-147. https://doi.org/10.55268/CM.2013.43.139