[1]
Diaconeasa, D., Petrișoaia, S., Munteanu, G., Mateescu, R.-D. and Spînu, A.-D. 2013. Evolution of the Black Sea Shore in the Danube Delta Biosphere Reserve Area. Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal. 43, 1 (Dec. 2013), 139-147. DOI:https://doi.org/10.55268/CM.2013.43.139.